Privacy

Algemene Voorwaarden

 

Ten aanzien van onze dienstverlening gelden onze algemene voorwaarden en onze overeenkomst voor gegevensverwerking.

 

Privacyverklaring

 

We zijn blij dat je onze website bezoekt. De bescherming en beveiliging van je persoonsgegevens bij het gebruik van onze website zijn erg belangrijk voor ons. Daarom willen we je hier informeren welke van je persoonsgegevens we verzamelen als je onze website bezoekt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Idiligo B.V., bereikbaar op het adres https://idiligo.com/.

 

Wie is verantwoordelijk en hoe neem ik contact op?

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Idiligo B.V.
Directeur De heer Frank J. Korthouwer
Kabelweg 57
1014 BA AMSTERDAM
Nederland

Postbus 9018
1006 AA Amsterdam
Nederland

Functionaris voor gegevensbescherming
De heer Philipp Herold

 

Waarover gaat het?

 

Deze privacyverklaring voldoet aan de wettelijke vereisten voor transparantie bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals je naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, IP-adres of het gebruikersgedrag bij het bezoeken van een website. Gegevens waarmee we niet (of alleen met onevenredige inspanning) persoonlijk naar je kunnen verwijzen, bijv. door anonimisering, zijn geen persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld het verzamelen, opvragen, gebruiken, opslaan of verzenden) vereist altijd een wettelijke basis en een gedefinieerd doel.

Opgeslagen persoonsgegevens worden verwijderd zodra het doel van de verwerking is bereikt en er geen wettelijke basis is om de gegevens verder op te slaan. We zullen je informeren over de specifieke bewaartermijnen en criteria voor opslag bij de individuele verwerkingen. Desalniettemin bewaren we je persoonsgegevens in individuele gevallen om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen en als er wettelijke bewaartermijnen zijn.

 

Wie krijgt mijn gegevens?

 

We geven je persoonsgegevens, die we op onze website verwerken, alleen door aan derden als dit nodig is voor het vervullen van de doeleinden en als dit in individuele gevallen wordt gedekt door de wettelijke basis (bijvoorbeeld toestemming of bescherming van legitieme belangen). Daarnaast geven we in individuele gevallen persoonsgegevens door aan derden als dit dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Mogelijke ontvangers kunnen dan b.v. wetshandhavingsinstanties, advocaten, accountants, rechtbanken, enz. zijn.

Voor zover we beroep doen op dienstverleners voor de werking van onze website, die in het kader van onze orderverwerking, persoonsgegevens volgens art. 28 AVG verwerken, kunnen deze dienstverleners de ontvangers van je persoonsgegevens zijn. Meer informatie over het inzetten van orderverwerkers en webservices vind je in het overzicht van de individuele verwerkingen.

 

Gebruik je cookies?

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die we naar de browser van je eindapparaat sturen en die daar worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Als alternatief voor het gebruik van cookies kan informatie ook worden opgeslagen in de lokale opslag (local storage) van je browser. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies of local storage (technisch noodzakelijke cookies). Andere cookies stellen ons daarentegen in staat om verschillende analyses uit te voeren, zodat we bijvoorbeeld de browser die je gebruikt bij een volgend bezoek aan onze website kunnen herkennen, en om verschillende gegevens aan ons over te dragen (niet noodzakelijke cookies). Met behulp van cookies kunnen wij onder meer onze website gebruiksvriendelijker en effectiever voor je maken door je gebruik van onze website bij te houden en je voorkeursinstellingen te bepalen (bijvoorbeeld land- en taalinstellingen). Als derden informatie via cookies verwerken, verzamelen zij de informatie rechtstreeks via je browser. Cookies veroorzaken geen schade aan je apparaat. Ze kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen bevatten.

We bieden informatie over de respectieve diensten waarvoor we cookies gebruiken bij de individuele verwerkingen. In deze privacyverklaring vind je gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken. Klik hier.

 

Welke rechten heb ik?

 

Onder de voorwaarden van de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heb je als betrokkene de volgende rechten:

 

 

Hoe worden mijn gegevens individueel verwerkt?

 

Hieronder informeren wij u over de individuele verwerkingen, de omvang en het doel van de gegevensverwerking, de wettelijke basis, de verplichting om je gegevens te verstrekken en de respectieve bewaartermijn. Een geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen, inclusief profilering, gebeurt niet.

 

Beschikbaarstelling van de website

 

Soort en omvang van de verwerking

Wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, verzamelen wij de persoonsgegevens die je browser automatisch naar onze server doorstuurt. De volgende gegevens worden tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand:

 

Onze website wordt niet door onszelf gehost, maar wel door een dienstverlener die, ten behoeve van het aanbieden van de website, de bovengenoemde gegevens namens ons volgens art.28 AVG verwerkt.

Doel en wettelijke basis

De verwerking wordt uitgevoerd om ons overwegend legitieme belang bij de weergave van onze website te garanderen en om de veiligheid en stabiliteit te waarborgen op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. Het verzamelen van gegevens en het opslaan in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Er is geen recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van de uitzondering volgens art. 21 lid 1 AVG. Voor zover de verdere opslag van de logbestanden wettelijk vereist is, vindt de verwerking plaats op basis van art. 6 lid 1 punt c AVG. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om de gegevens te verstrekken, maar het is technisch onmogelijk om toegang te krijgen tot onze website zonder de gegevens te verstrekken.

Bewaartermijn

De bovengenoemde gegevens worden voor de duur van de weergave van de website en om technische redenen maximaal 7 dagen bewaard.

 

 

Contactformulier

 

Soort en omvang van de verwerking

Op onze website bieden wij u aan om contact met ons op te nemen via een formulier. De informatie die wordt verzameld via verplichte velden is vereist om het verzoek te verwerken. Bovendien kunt u vrijwillig aanvullende informatie verstrekken waarvan u denkt dat deze nodig is voor het verwerken van het contactverzoek.

Bij gebruik van het contactformulier worden je persoonsgegevens niet aan derden doorgegeven.

Doel en wettelijke basis

De verwerking van je gegevens door gebruik te maken van ons contactformulier vindt plaats ten behoeve van communicatie en de verwerking van je verzoek op basis van je toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a AVG. Als je verzoek betrekking heeft op een bestaand contract met ons, is de verwerking met het oog op de uitvoering van het contract gebaseerd op art. 6 lid 1 punt b AVG. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om je gegevens te verstrekken, maar het is niet mogelijk je verzoek te verwerken zonder de informatie in de verplichte velden te verstrekken. Als je deze gegevens niet wilt verstrekken, neem dan op een andere manier contact met ons op.

Bewaartermijn

Als je het contactformulier gebruikt op basis van je toestemming, bewaren wij de gegevens die voor elk verzoek worden verzameld gedurende een periode van drie jaar, te beginnen met de verwerking van je verzoek of totdat je je toestemming intrekt.

Als je het contactformulier gebruikt in het kader van een contract, bewaren we de gegevens die voor elk verzoek worden verzameld gedurende een periode van drie jaar vanaf het einde van het contract.

 

 

Nieuwsbrief

 

Soort en omvang van de verwerking

Als je je op onze website inschrijft om onze nieuwsbrief te ontvangen, verzamelen wij je e-mailadres en naam en slaan we deze informatie samen met de inschrijvingsdatum en je IP-adres op. Je ontvangt dan een e-mail waarin je je inschrijving op de nieuwsbrief moet bevestigen (dubbele opt-in). Als je je inschrijving niet binnen 48 uur bevestigt, vervalt deze automatisch en worden de gegevens niet verwerkt voor het versturen van de nieuwsbrief.

Wij versturen de nieuwsbrief zelf rechtstreeks. je gegevens worden niet doorgegeven aan derden of orderverwerkers in de zin van art. 28 AVG.

Doel en wettelijke basis

Wij verwerken je gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief op basis van je toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a AVG. Door je uit te schrijven voor de nieuwsbrief, kun je je toestemming te allen tijde met effect voor de toekomst intrekken volgens art. 7 lid 3 AVG. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om je gegevens te verstrekken, maar het is niet mogelijk om de nieuwsbrief te verzenden zonder je gegevens te verstrekken.

Bewaartermijn

Na inschrijving voor de nieuwsbrief bewaren wij de gegevens maximaal 48 uur totdat de inschrijving is bevestigd. Na een succesvolle bevestiging bewaren wij je gegevens totdat je je toestemming intrekt (uitschrijven voor de nieuwsbrief) en om technische redenen tot maximaal 7 dagen erna.

 

 

DrawBridge

 

Soort en omvang van de verwerking

We hebben DrawBridge op onze website geïntegreerd. DrawBridge is een dienst die wordt aangeboden door Gimbal, Inc. die gerichte advertenties aan gebruikers weergeeft. DrawBridge gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en om gebruikers te herkennen. DrawBridge verzamelt informatie over bezoekersgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van de advertentie te optimaliseren. DrawBridge levert ook gerichte advertenties op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. je IP-adres en andere identificatiekenmerken, zoals je user-agent, worden naar de provider verzonden. In dat geval worden je gegevens doorgegeven aan de eigenaar van DrawBridge, Gimbal, Inc., 8605 Santa Monica Blvd # 62545 West Hollywood, Californië 90069-4109, Verenigde Staten.

Webtrackingstechnologieën worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te maken. Deze profielen kunnen niet worden herleid tot u als natuurlijk persoon, maar worden bijvoorbeeld gebruikt voor segmentatie bij het tonen van advertenties.

Doel en wettelijke basis

Wij verwerken gegevens met behulp van DrawBridge voor het optimaliseren van onze advertentiecampagnes en voor marketingdoeleinden op basis van je toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a AVG.

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Gimbal, Inc. Meer informatie vind je in de privacyverklaring voor DrawBridge: https://gimbal.com/gdpr/.

 

 

Google Analytics

 

Soort en omvang van de verwerking

We gebruiken Google Analytics van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, als analyseservice voor de statistische evaluatie van ons online aanbod. Dit omvat bijvoorbeeld het aantal keren dat ons online aanbod is geopend, de bezochte subpagina’s en de verblijfsduur van bezoekers.

Google Analytics maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen.

Deze informatie wordt onder meer gebruikt om rapporten over de activiteit op de website op te stellen.

Doel en wettelijke basis

Wij verwerken gegevens met behulp van Google Analytics voor het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van je toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a AVG.

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vind je in de privacyverklaring voor Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

 

 

Google Fonts

 

Soort en omvang van de verwerking

We gebruiken Google Fonts van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, als een service om lettertypen te leveren voor ons online aanbod. Om deze lettertypen te verkrijgen, maak je verbinding met de servers van Google Ireland Limited en daarbij wordt je IP-adres overgedragen.

Doel en wettelijke basis

Het gebruik van Google Fonts is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang van een uniforme beschikbaarstelling en de optimalisatie van ons online aanbod volgens art. 6 lid 1 punt f AVG.

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vind je in de privacyverklaring voor Google Fonts: https://policies.google.com/privacy.

 

 

Google Tag Manager

 

Soort en omvang van de verwerking

We gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Tag Manager wordt gebruikt om websitetags via een interface te beheren en stelt ons in staat om de exacte integratie van diensten op onze website te regelen.

Hierdoor kunnen wij flexibel aanvullende diensten integreren om de gebruikerstoegang tot onze website te evalueren.

Doel en wettelijke basis

Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen, d.w.z. het belang in het optimaliseren van onze diensten volgens art. 6 lid 1 punt f AVG.

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vind je in de privacyverklaring voor Google Tag Manager: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

 

 

Hotjar

 

Soort en omvang van de verwerking

We gebruiken Hotjar CDN om de inhoud van onze website correct aan te bieden. Hotjar CDN is een dienst van Hotjar Ltd., die fungeert als een Content Delivery Network (CDN) op onze website om de functionaliteit van andere diensten van Hotjar Ltd. te garanderen. In deze privacyverklaring vind je een aparte sectie voor deze diensten. Deze sectie gaat alleen over het gebruik van het CDN.

Een CDN helpt om de inhoud van ons online aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller aan te bieden met behulp van regionaal of internationaal verspreide servers. Wanneer je deze inhoud opent, maak je verbinding met de servers van Hotjar Ltd., Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta, waarbij je IP-adres en eventueel browsergegevens zoals je user-agent worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Hotjar CDN te behouden.

Doel en wettelijke basis

Het Content Delivery Network wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen, d.w.z. het belang in een veilige en efficiënte beschikbaarstelling en de optimalisatie van ons online aanbod volgens art. 6 lid 1 punt f AVG.

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan door ons niet worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Hotjar Ltd. Meer informatie vind je in de privacyverklaring voor Hotjar CDN: https://www.hotjar.com/privacy/.

 

 

Hotjar Behavior Analytics

 

Soort en omvang van de verwerking

We hebben Hotjar Behavior Analytics op onze website geïntegreerd. Hotjar Behavior Analytics is een dienst van Hotjar Ltd. en biedt optimalisatietools die het gedrag en de feedback van gebruikers van onze website analyseren door middel van analyse- en feedbacktools.

Hotjar Behavior Analytics gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen.

Deze informatie wordt onder meer gebruikt om rapporten over de activiteit op de website samen te stellen en om bezoekersgegevens statistisch te evalueren. Daarnaast registreert Hotjar Behaviour Analytics kliks, muisbewegingen en scrollhoogtes om zo zogenaamde heatmaps en sessieherhalingen te maken.

In dat geval worden je gegevens doorgegeven aan de eigenaar van Hotjar Behavior Analytics, Hotjar Ltd., Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta.

Doel en wettelijke basis

Wij verwerken je gegevens met behulp van Hotjar Behavior Analytics voor het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van je toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a AVG.

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan door ons niet worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Hotjar Ltd. Meer informatie vind je in de privacyverklaring voor Hotjar Behavior Analytics: https://www.hotjar.com/privacy/.

 

 

LinkedIn

 

Soort en omvang van de verwerking

We gebruiken LinkedIn CDN om de inhoud van onze website correct aan te bieden. LinkedIn CDN is een dienst van de LinkedIn Corporation, die fungeert als een Content Delivery Network (CDN) op onze website om de functionaliteit van andere diensten van de LinkedIn Corporation te waarborgen. In deze privacyverklaring vind je een aparte sectie voor deze diensten. Deze sectie gaat alleen over het gebruik van het CDN.

Een CDN helpt om de inhoud van ons online aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller aan te bieden met behulp van regionaal of internationaal verspreide servers. Wanneer je deze inhoud oproept, maak je verbinding met de servers van de LinkedIn Corporation, Sunnyvale, Californië, VS, waarbij je IP-adres en eventueel browsergegevens zoals je user-agent worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van LinkedIn CDN te behouden.

Doel en wettelijke basis

Het Content Delivery Network wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen, d.w.z. het belang in een veilige en efficiënte beschikbaarstelling en de optimalisatie van ons online aanbod volgens art. 6 lid 1 punt f AVG.

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door LinkedIn Corporation. Meer informatie vind je in de privacyverklaring voor LinkedIn CDN: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

 

 

WordPress CDN

 

Soort en omvang van de verwerking

We gebruiken WordPress CDN om de inhoud van onze website correct aan te bieden. WordPress CDN is een service die wordt aangeboden door Automattic Inc., die fungeert als een Content Delivery Network (CDN) op onze website.

Een CDN helpt om de inhoud van ons online aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller aan te bieden met behulp van regionaal of internationaal verspreide servers. Wanneer je deze inhoud oproept, maak je verbinding met de servers van Automattic Inc., San Francisco, Californië, VS, waarbij je IP-adres en eventueel browsergegevens zoals je user-agent worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van WordPress CDN te behouden.

Doel en wettelijke basis

Het Content Delivery Network wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen, d.w.z. het belang in een veilige en efficiënte beschikbaarstelling en de optimalisatie van ons online aanbod volgens art. 6 lid 1 punt f AVG.

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Automattic, Inc. Meer informatie vind je in de privacyverklaring voor WordPress CDN: https://automattic.com/privacy/.