De toekomst van digitale verkoop

19 mei 2021

Hoewel veel verkooporganisaties nog steeds moeite hebben om over te schakelen van offline naar online klant meetings, is de trend hen al ver vooruit, zoals Gartner heeft ontdekt. De toekomst van verkoop is niet alleen om over te schakelen van offline naar online klant meetings, maar het gaat allemaal om het ontwikkelen van een hele strategie rond een digitale verkoopcyclus. Ook wordt de overgang van op ervaring en intuïtie gebaseerd verkopen naar datagestuurd verkopen steeds belangrijker.

Digital-first moet prioriteit nummer 1 zijn

Om in te spelen op de trend en behoeften van de klanten van morgen, moeten organisaties verkoopstrategieën ontwikkelen die meerdere kanalen en tools combineren. Er moet een verschuiving plaatsvinden van verkopergerichte naar kopergerichte verkoopstrategieën, waaronder hyperautomatische en digitale klantbetrokkenheid. Ervan uitgaande dat het kopiëren van live vergaderpraktijken naar online instellingen niet voldoende is.

Synchrone en asynchrone klantbetrokkenheid

Interactie met klanten in een live (online of offline) setting is nog steeds belangrijk. Er wordt vertrouwen opgebouwd, informatie kan worden uitgewisseld en vervol meetings worden ingepland. Klanten willen echter niet voor elke kleine vraag die ze hebben een meeting inplannen of informatie na de meeting opnieuw moeten bekijken. Het is dus essentieel om hen een tool aan te bieden, zoals een microsite, landingspagina of iets anders, dat fungeert als een self-service kanaal. Daar kan de klant de informatie die tijdens de meeting is verzameld en uitgewisseld bekijken, deze onder relevante collega’s verspreiden of een bericht naar de verkoper sturen.

Virtuele verkoop mogelijk maken

Om dit allemaal mogelijk te maken, hebben organisaties en verkopers tools en middelen nodig om deze nieuwe manier van verkopen en interactie met de klant uit te voeren. Een strategie die aandacht besteedt aan elke stap tijdens de verkoopcyclus is erg belangrijk om de klant op een gegeven moment niet te verliezen.

Met Idiligo kunnen organisaties een algemene strategie ontwikkelen en een tool bij de hand hebben, waarmee verkopers hoogwaardige klant meetings kunnen houden (ongeacht of ze online of offline zijn) door slimme inhoud en processen aan deze meetings toe te voegen. Bovendien kan informatie die tijdens de klant meeting is verzameld en uitgewisseld, op een microsite aan de klant worden verstrekt om informatie achteraf te bekijken en te verspreiden wanneer de klant maar wil en nodig vindt.
afterwards whenever he wants and needs to.